De werkwijze van Matti Sannen kenmerkt zich doordat zij verbinding maakt tussen de persoonsgerichte aanpak en het systeemdenken. Allereerst wordt uw vraagstelling geïnventariseerd en geanalyseerd. Die analyse kan een vraagstuk of een probleem blootleggen op een van de drie volgende niveaus: individueel, relationeel of systemisch.

Ons advies zal afgestemd worden op het niveau waar het knelpunt zich het sterkste voordoet. Daarop aansluitend wordt in overleg met u een interventie gekozen met een positief doel, een concreet resultaat en een actieplan dat past binnen het gedefinieerde niveau.

Individuele vraagstukken kunnen worden beantwoord via training, professionalisering, supervisie etc.

Relationele vraagstukken kunnen worden beantwoord door interventies op samenwerkingsrelaties, teamtraining, etc.

Systeemvraagstukken kunnen worden beantwoord door systeeminterventies zoals het aanpassen van structuur en processen of het herinrichten van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. U kunt hierbij denken aan verbetertrajecten, implementatietrajecten en projectmanagement.

Wat mij drijft is een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Dit doe ik door leidinggevenden en professionals zichzelf voor te laten stellen hoe het nu is en hoe ze willen dat het wordt. Echte vooruitgang vindt alleen plaats met verandering van overtuigingen, het ervaren van inspiratie en het ondernemen van concrete acties "