‘Cleijenborch in beweging’

In 2012 is het plan opgevat om de zorg vraaggericht en kleinschalig te organiseren.  De cliënt  als opdrachtgever die zolang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert. Dit vergt een andere en nieuwe manier van ‘zorgen’  in de dialoog tussen verzorging en cliënt. Deze uitdaging zijn we met elkaar aangegaan en wij worden hierbij ondersteund door Matti Sannen i.s.m. Lies de Bruijn.

Hoever we nu zijn?                                                                           

We hebben als MT helderheid over de inhoud van het nieuwe zorgconcept, de gewenste resultaten en de nieuwe rollen in de organisatie, van cliënt, zorgverleners en mantelzorg.                           

We hebben de nieuwe ontwikkelingen heel concreet op ons netvlies, evenals de gevolgen die dit heeft voor het werkgedrag en we zijn ons ervan bewust dat we dit alleen met inzet van alle medewerkers gaan bereiken. We voelen ons verantwoordelijk voor deze ontwikkeling en ervaren veel energie bij de implementatie waar we momenteel midden in zitten! We ontvangen trainingen op maat, geformuleerd in heldere doelen, resultaten en vaardigheden en zien de deelnemers groeien in hun professionaliteit.

Drs. Angela Kallewaard, 
Directeur / bestuurder
Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland