Er zijn veel redenen waardoor een team van een relatief kleine school in een situatie kan komen die kan worden aangemerkt als risicovol. Er wordt veel gevraagd van leerkrachten en men moet dit maar steeds weer op kunnen brengen, ook als het persoonlijk wat minder met je gaat. We hebben Matti Sannen van Sannenadvies gevraagd ons te helpen hierin onze weg te bepalen.

Het resultaat is geweest dat wij afgesproken hebben te benoemen wat er speelt. Dit heeft als gevolg dat nu duidelijk is wat wij van elkaar mogen verwachten en ook verwachten. We spreken elkaar daar, waar nodig op aan. Die duidelijkheid is leidend voor onze verdere ontwikkeling als schoolteam en onze professionele relatie.

Jos Huijbrechts (directeur de Zandplaat)

 

Persoonlijk leiderschap, om als leidinggevende een verdere groei door te maken, besefte ik dat ik diepere lagen bij mezelf moest onderzoeken. De zoektocht was intensief, confronterend en tegelijkertijd heel verhelderend en veilig. Inzicht in mijn eigen geschiedenis en hoe ik daar nu mee om kan en wil gaan, hebben me veel opgeleverd. Het traject heeft me dichter bij mezelf gebracht. Ik kan meer mezelf zijn en beter aansluiten bij anderen. Daarnaast heb ik meer geduld met mezelf en gebruik aangereikte handvatten om situaties te analyseren om vervolgens die acties te ondernemen waar ik achter kan staan en die mij helpen bij het bereiken van gewenste resultaten.

Jacqueline Haver, Emergis

 

Een intensieve vorm van professionalisering van Matti werkte voor mij, mede d.m.v. mijn persoonlijke reflectie, inzichtverruimend. Ik ontwikkelde een kritische focus op valkuilen en talenten waarmee  "oude deuren werden gesloten en nieuwe geopend". Hierdoor kreeg ik een duidelijk (zelf) beeld  waar ik nu sta, maar vooral, waar ik toe in staat ben. Het leidde voor mij onder andere tot een concrete stap in het volgen van een aansluitende studie.

Jos Ollebek, ZorgSaam