Matti is gecertificeerd als Birkman Consultance.
Het Birkman assessment is een zelf assessement wat digitaal wordt ingevuld. Het onderzoek brengt de behoeften en de interesses die mensen hebben in kaart. Deze bepalen in hoge mate hoe zij zich verhouden tot hun rol en wat daarin van hen wordt gevraagd. De behoeften en interesses raken direct aan motivatie, passie en plezier, de voorkeursstijl laat zien op welke wijze zij dit in hun gedrag en in hun werk uitdrukken. Ook wordt duidelijk in wat voor omgeving iemand graag werkzaam is. Met de Birkman Methode ontstaat zicht op waarom het eigen gedrag soms wel en soms niet effectief is en wat hieraan te verbeteren is. Ook ontstaat er een goed zicht op de inhoudelijke kwaliteiten waarover mensen beschikken.

Door de Birkman Methode te gebruiken in organisatieverband krijgen groepen en teams een middel in handen om te leren van elkaars 'eigen'-aardigheden. De methode leidt tot inzicht in het eigen gedrag en dat van een ander en de individuele behoeftes die daarbij een rol spelen. Zo ontstaat de mogelijkheid om onderlinge verschillen te (her)kennen, te accepteren en de meerwaarde ervan te gebruiken in de samenwerking.

Birkman is een effectief instrument om een begeleidingstraject te starten en om diverse thema’s onder de loep te nemen.

 

Klik hier voor meer informatie over de birkman assesment