Team training
De interactie en de dynamiek van het team zijn van belang. Een teamontwikkeling doorloopt vier afzonderlijke stadia: Forming - Storming - Norming - Performing. Het bereiken van het laatste stadium is kenmerkend voor een succesvol team.

Team training is behulpzaam bij vragen als:
Hoe komen we als team van de een naar de andere fase en wat   vraagt dit van de rol en taak van de leidinggevende?                       Hoe kunnen we effectiever samenwerken als team?                       Het lukt ons niet om onze resultaten te halen, wat kunnen we doen om te zorgen dat dit wel gebeurt?                                           Hoe kunnen we beter inspelen op wat de omgeving van ons vraagt?

Uitgangspunten bij de aanpak zijn:
We zien het team als systeem, waarvan ook de leidinggevende deel uitmaakt.
De coachvraag en de gewenste resultaten worden door het team zelf geformuleerd.
De teamleden zijn verantwoordelijk voor de eigen inbreng tijdens de sessies.
Patronen in interactie binnen het team maken onderliggende overtuigingen zichtbaar. Van daaruit zoeken we naar de hefboom voor verandering.

 

 

Leren doe je je hele leven in de verschillende rollen die je hebt en in de sociale relaties die je aangaat. Opmerkelijk is dat je niet zozeer de ander maar vooral jezelf veel leert. Dit vraagt van de 'leerling' autonomie! "