Matti Sannen begeleidt mensen in organisaties bij veranderingen en ontwikkelingen. Samen met haar opdrachtgevers werkt zij aan het doelgericht oplossen van problemen en vraagstukken op het gebied van mens en gedrag. Zij werkt vanuit een heldere visie op mensen en organisaties.

Succesvolle mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en maken gebruik van hun beinvloedingsmogelijkheden. Zij werken vanuit hun talenten en ambities en zetten deze bij hun werk in, om bijdragen te leveren aan de doelen van de organisatie.

Succesvolle organisaties hebben een identiteit; visie en missie worden van binnenuit beleefd en uitgedragen in de praktijk. Organisatiedoelen en menselijk potentieel worden op elkaar afgestemd. Medewerkers weten zich gewaardeerd en er is binding.

 

Bij organisatie- veranderingen gaat het niet om de 'sense of urgency' maar om de 'sense of belonging'. Mensen willen erbij horen en een zinvolle bijdrage leveren. Organisaties met een helder toekomstbeeld en een krachtig saamhorigheidsgevoel zijn in staat tot diepgaande veranderingen "