Intervisie 

Bij Qwestor staat intervisie structureel op de agenda  om op een gestructureerde manier aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering te werken en is een verplicht onderdeel voor alle werknemers.

Qwestor heeft Matti Sannen gevraagd een traject te ontwikkelen om collega’s op te leiden tot intervisiebegeleider.

Via theorie,  oefenen van intervisiemethoden en intervisie op intervisie zijn de  intervisiebegeleiders toegerust om een intervisiegroep te leiden en bovenstaande doelstellingen te realiseren. Deelnemers hebben een certificaat ontvangen.

Binnen Qwestor heeft deze training bijgedragen tot een professionele opzet van de intervisie die door alle collega’s zeer hoog gewaardeerd wordt. De meer gestructureerde en professionelere opzet van de intervisie  leidt tot grotere opbrengst, meer collegiale consultatie en meer plezier voor alle deelnemers.

Tevens is het mogelijk dat intervisiebegeleiders ook extern hun expertise kunnen inzetten op de scholen waar zij werkzaam zijn of via Qwestor-educatief.

Ellen Goeseije
Qwestor
Ambulante dienstverlening
cluster 4 onderwijs
Goes 

Training verzuimmanagement 

In 2011 heeft Matti Sannen voor de directie en de teamleiders van het Scheldemond College een ‘training verzuimmanagement’ gegeven. Dit gebeurde op zo’n manier en met een dusdanig resultaat, dat we de training in 2012 ook hebben laten geven aan de andere school binnen de Mondia Scholengroep, Nehalennia SSG. De opzet van Sannen Advies sluit enerzijds aan bij de context, bij het verzuimbeleid en de protocollen die de school heeft. Matti Sannen verankert de training daarmee stevig in een theoretisch en beleidsmatig kader. Anderzijds weet de trainster, onder andere met behulp van goede acteurs, uitstekend aan te sluiten bij de praktijk van alledag. De leidinggevenden hebben hun competenties op het gebied van diverse gespreksvaardigheden vergroot. Belangrijker is echter nog dat de training in die mate heeft geleid tot nieuwe inzichten, dat we gerust met en cliché kunnen spreken van ‘eyeopeners’. De kern daarbij is niet kijken naar wat de verzuimende medewerker mankeert, maar naar wat hij ‘nog wel kan…’

Hendrik-Jan van Arenthals                                                                          
Rector
Mondia Scholengroep